+43 1 99 460 50 44

S našimi 2000+ interimními manažery z našeho 

P+P PREMIUM POOL®

nabízíme manažerské know-how ze všech německy mluvících zemí a z východní Evropy


rychle + přesně na míru

Těžištěm našich aktivit je Rakousko a východní Evropa – v zahraničí profitujete z naší globální aliance providerů SMW


regionálně + celosvětově

Pro povolání interimního manažera neexistuje žádný profesní profil – za to ale odhodlání řešit problémy


flexibilně + s orientací na úspěch

Nabízíme interimní manažery nejen pro každou pozici a každý úkol, ale i pro každou fázi vývoje společnosti


kompetentně + se zkušeností v oboru

Váš globální One-Stop-Shop - 24/7

Nutnost jednat, ať už kvůli nečekaně uvolněným pozicím, expanzním záměrům či nutným restrukturalizacím může nastat rychle a vyžaduje rychlý a obezřetný zásah – přitom je volba interimního manažera často to nejlepší řešení.


Naši výkonní manažeři, interimní manažeři, projektoví manažeři a experti Vás podpoří v dobách ztížených podmínek. Nabízejí efektivní a flexibilní management na omezenou dobu s cílem zrealizovat strategické a operativní projekty nebo optimalizizovat business procesy.


P+P Interim Management znamená efektivní a účinná řešení interimního magementu na vysokých manažerských pozicích. Nabízíme naším zákazníkům takové vybrané zkušené manažery na omezenou dobu, kteří jsou schopni realizovat úkoly a projekty s maximální koncentrací na dosažení výsledku.


S 2000+ interimními manažery z našeho P+P PREMIUM POOL® nabízíme manažerské know-how ze všech německy, česky a slovensky mluvících zemí. Náš networking je pro naše zákazníky zárukou, že pro dané úkoly získají ty nejlepší interimní manažery, kteří jsou na trhu.


Další informace o naší rozsáhlé nabídce a o naší společnosti získáte na jedné z následujícich webových stránek.

Nejnovější zprávy

P+P Interim Management GmbH has founded P+P Interim Management Czechia s.r.o. at the beginning of 2020 in Prague. With many years of experience in the Austrian market, P+P is now also locally available on the Czech market with the full service selection of a qualityprovider. 

číst více ...


P+P Interim Management Czechia s.r.o.


Office Prague

Lannova 2061/8

CZ-110 00 Prague

office@ppim.cz