+43 1 994 605 044

+420 603 208 280

 +421 948 985 462

S našimi 2000+ interimními manažérmi z nášho 

P+P PREMIUM POOL®

ponúkame manažérske know-how zo všetkých nemecky hovoriacich krajín a z východnej Európy


rýchlo + presne na mieru

Ťažiskom našich aktivít je Rakúsko a východná Európa - v zahraničí profitujete z našej globálnej aliancie providerov SMW

regionálne + celosvetovo

Pre povolanie interimného manažéra neexistuje žiadny profesijný profil - za to ale odhodlanie riešiť problémy


flexibilne + s orientáciou na úspech

Ponúkame interimných manažérov nielen pre každú pozíciu a každú úlohu, ale aj pre každú fázu vývoja spoločnosti


kompetentne + za skúseností v odbore

Váš globálne One-Stop-Shop - 24/7

Nutnosť konať, či už kvôli nečakane uvoľneným pozíciám, expanzným zámerom či nutným reštrukturalizáciám môže nastať rýchlo a vyžaduje rýchly a obozretný zásah - pritom je voľba interimného manažéra často to najlepšie riešenie.


Naši výkonní manažéri, interimní manažéri, projektoví manažéri a experti Vás podporia v dobách zťažených podmienok. Ponúkajú efektívny a flexibilný management na obmedzenú dobu s cieľom zrealizovat strategické a operatívne projekty alebo optimalizizovať business procesy.


P+P Interim Management znamená efektívne a účinné riešenia interimního magementu na vysokých manažérskych pozíciách. Ponúkame našim zákazníkom také vybrané skúsených manažérov na obmedzenú dobu, ktorí sú schopní realizovať úlohy a projekty s maximálnou koncentráciou na dosiahnutie výsledku.


S 2000+ interimními manažérov z nášho P+P PREMIUM POOL® ponúkame manažérske know-how zo všetkých nemecky, česky a slovensky hovoriacich krajín. Náš networking je pre našich zákazníkov zárukou, že pre dané úlohy získajú tých najlepších interimních manažérov, ktorí sú na trhu.


Ďalšie informácie o našej rozsiahlej ponuke a o našej spoločnosti získate na jednej z následujúcich webových stránok.

Informationen zu Cookies und Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.

Cookies, die unbedingt für das Funktionieren der Website erforderlich sind, setzen wir gemäß Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO (Rechtsgrundlage) ein. Alle anderen Cookies werden nur verwendet, sofern Sie gemäß Art 6 Abs. 1 lit a) DSGVO (Rechtsgrundlage) einwilligen.


Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie sind nicht verpflichtet, eine Einwilligung zu erteilen und Sie können die Dienste der Website auch nutzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder widerrufen. Es kann jedoch sein, dass die Funktionsfähigkeit der Website eingeschränkt ist, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder einschränken.


Das Informationsangebot dieser Website richtet sich nicht an Kinder und Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.


Um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder auf gewisse Cookies einzuschränken, haben Sie insbesondere folgende Möglichkeiten:

Notwendige Cookies:

Die Website kann die folgenden, für die Website essentiellen, Cookies zum Einsatz bringen:


Optionale Cookies zu Marketing- und Analysezwecken:


Cookies, die zu Marketing- und Analysezwecken gesetzt werden, werden zumeist länger als die jeweilige Session gespeichert; die konkrete Speicherdauer ist dem jeweiligen Informationsangebot des Anbieters zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Verwendung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO.